Sabtu, 04 Maret 2017

Takwa dan Pengertiannya

Takwa itu sangat penting karena merupakan aset umat Islam dunia dan akhirat. Takwa juga sumber keselamatan dunia dan akhirat, kemenangan dunia dan akhirat dan juga perlindungan dunia dan akhirat.
Sejak dulu takwa inilah yang membawa bantuan Allah dam segala usaha ikhtiar umat Islam, terutama di kalangan para sahabat. Allah buka pintu hati manusia sehingga mudah menerima Islam dan mudah dalam perjuangan. Allah buka jalan untuk perkembangan Islam yang pesat. Allah buka jalan dengan didatangkan para pendukung yang mampu membangun umat. Allah datangkan rasa berani luar biasa kepada umat Islam dan rasa ketakutan yang amat sangat kepada penentang.
Di zaman para Tabiin yang mana golongan takwa masih banyak dari tahap pemimpin sampai rakyat biasa, maka Allah buka pintu ilmu pengetahuan dalam bidang kehidupan. Ketika Barat masih dalam era kegelapan, Islam justru sedang pesat berkembang dengan berbagai penemuan baru dalam ilmu pengetahuan.
Tapi semua itu telah berlalu dan sudah jadi fakta sejarah. Telah terjadi dan sudah menjadi fakta sejarah.

2 komentar: